Termenii și condițiile programului de Recomandare (Referral).

1. Termeni și condiții

Programul de recomandare OnlineMARK („Program”) oferit de Online MARK SRL („OnlineMARK”) a fost creat pentru a vă recompensa pe dvs., („dumneavoastră”, „Partener”, „Referral”, „Participant”) pentru a face ceea ce ați face oricum – recomandați altor companii pentru a fi clienți ai OnlineMARK („Recomandat”, „Participant”). De asemenea, a fost creat pentru a recompensa acești clienți noi pentru că au ascultat sfaturile excelente de recomandare, oferindu-le o recompensă pentru înscriere la recomandarea dvs.! Acești Termeni și condiții ale programului sunt un acord obligatoriu între dvs. și OnlineMARK și vă vor guverna participarea la oricare și la toate ofertele Programului. Prin participarea la Program, sunteți de acord cu Termenii și condițiile site-ului și Politica de confidențialitate a site-ului. Nu sunteți autorizat să participați la program, dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și condiții ale programului în întregime.

OnlineMARK își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții ale Programului în orice moment, la discreția sa și fără să vă anunțe. OnlineMARK poate, de asemenea, la discreția sa, să schimbe, să anuleze, să suspende sau să modifice orice aspect al Programului fără o notificare prealabilă. De asemenea, OnlineMARK își rezervă dreptul de a descalifica oricând clienții sau potențialii clienți de la participarea la program.

2. Cum funcționează programul

Servicii. OnlineMARK livrează servicii și soluții de marketing & development pentru clienții săi. Prețurile pentru fiecare serviciu este, ori afișat pe pagina serviciului pe site-ul web OnlineMARK, ori se calculează în funcție de cerințele specifice ale clientului. Pentru prețurile care nu sunt afișate pe site, veți primi o copie a ofertei trimisă către client, pentru a asigura transparența în calcularea comisionului de Recomandare. OnlineMARK își rezervă dreptul de a modifica prețurile, iar comisioanele aplicabile acestui acord pot fi găsite pe această pagină: https://onlinemark.ro/parteneri/recomandare-clienti/

Recomandari calificate. O recomandare calificată apare atunci când:

i. Partenerul distribuie o adresă URL de partener OnlineMARK prin e-mail, Facebook sau orice alt mijloc de comunicare cu o persoană, Recomandatul (dacă este disponibilă această opțiune); sau

ii. Partenerul completează formularul de Recomandare de pe pagina „Recomandare clienți” în care ne furnizează datele de contact ale clientului recomandat, urmând ca noi să stabilim legătura cu Recomandatul.

iii. Apoi, recomandatul se înscrie pentru un cont de client atunci când ajunge pe site-ul OnlineMARK prin deschiderea URL-ului de partener OnlineMARK partajat de către acesta într-un browser web; sau

iv. Recomandatul acceptă oferta OnlineMARK în urma comunicării pe email / telefon; și

v. Atunci când clientul recomandat a plătit pentru un serviciu singular, sau pentru un abonament lunar timp de 2 luni sau abonament anual în avans, Partenerul va primi un comision de Recomandare.

Eligibilitate. Pentru a fi eligibil pentru participarea la program, atât cel care face recomandarea trebuie să aibă vârsta de cel puțin 18 ani, iar cel care este recomandat să fie o entitate juridică de orice fel. Clientul recomandat trebuie să rămână înscris pentru serviciile OnlineMARK cel puțin două luni (pentru serviciile lunare, unde se aplică). OnlineMARK își rezervă dreptul de a găsi ineligibil orice participant la program la discreția sa.

Conduită. Participanții la program trebuie să respecte toate legile actualizate despre „SPAM”. Orice distribuire a adresei URL a Partenerului care ar putea constitui e-mail comercial nesolicitat sau „spam” în conformitate cu orice lege sau regulament aplicabil este expres interzisă și va constitui motive pentru încetarea imediată a contului dvs. și excluderea din Programul de recomandare OnlineMARK.  OnlineMARK își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a interzice oricărui Partener să participe la orice aspect al Programului, dacă OnlineMARK consideră sau suspectează că un astfel de Partener s-a angajat sau a încercat să se angajeze în oricare dintre următoarele activități: a) a acționat cu încălcarea acestor Termeni și condiții ale programului; b) deteriorarea, modificarea sau coruprea funcționării Programului sau a Site-ului; c) activitatea considerată, la libera discreție a OnlineMARK, ca fiind în general incompatibilă cu funcționarea prevăzută a programului. OnlineMARK este singurul factor determinant în cazurile de suspiciune de abuz, fraudă sau încălcarea a cestor Termeni și condiții ale programului sau intenția acestor Termeni și condiții ale programului.

3. Comisionul de recomandare

Valoarea comisionului. Partenerul va primi un comision de 10-30% din valoarea contractului plătit către OnlinMARK de către clientul recomandat, pentru primul contract de servicii semnat în baza de date OnlineMARK sau pentru primul an de abonament (pentru serviciile lunare). Exemplu: dacă prețul unui abonament de mentenanță este de 59€ / lună, iar un client recomandat alege să plătească serviciul lunar, partenerul va primi 59€ * 0,2 = 11.8 € / lună în comision de recomandare începând cu luna 3 de contract și până în luna 12 inclusiv de contract (în total, 141.6€).  Dacă clientul alege să plătească într-o singură tranșă valoarea contractului pentru 1 an, cu reducerile aferente (2 luni gratuit), atunci partenerul va primi 59€ * 10 luni * 0,3 = 177 € în comisioane re recomandare. Dacă clientul recomandat reînnoiește contractul pentru un al doilea an, partenerul nu va primi nicio taxă de recomandare suplimentară.

Condiții de plată. OnlineMARK va plăti Partenerului înainte de sau pe data de 10 a fiecărei luni, suma totală a comisioanelor de recomandare datorate, în funcție de numărul de clienți recomandați și valoarea contractelor semnate în luna precedentă. Taxele de recomandare sunt plătite prin PayPal. Ca solicitare a partenerului, plata poate fi făcută sub forma unui credit pentru serviciile OnlineMARK datorate de Partener. În afară de această ultimă metodă de plată, solicitantul trebuie să aibă un cont PayPal valabil pentru a primi comisioane de recomandare, întrucât OnlineMARK nu oferă plata prin cec, card de credit sau în numerar.

4. Răspundere

Obligații. Prin participarea la Program, sunteți de acord și sunteți obligați să respectați Termenii și condițiile programului. Dacă nu doriți să acceptați și să respectați Termenii și condițiile programului în integralitatea lor, nu sunteți autorizat să participați la program.

Responsabilitate. Prin participarea la program, participanții eliberează OnlineMARK, filialele, furnizorii, ofițerii, angajații și agenții lor de orice răspundere pentru orice pierdere, vătămare, daune, costuri sau cheltuieli, inclusiv, fără limitare, daune materiale, vătămări corporale și / sau moarte, care rezultă din sau în orice fel legate de Program și / sau de utilizarea oricărei recompense ale Programului.

Despăgubiri. Participanții sunt de acord să despăgubească și să apere OnlineMARK și reprezentanții și agenții săi de la și împotriva oricărei și tuturor revendicărilor, cerințelor, obligațiilor, cheltuielilor sau cheltuielilor terților, inclusiv onorariile și costurile avocatului, care decurg din sau sunt legate de orice încălcare de către participant la oricărui dintre acești Termeni și condiții ale programului sau orice încălcare de către Participant a legii aplicabile.

5. Declarație de responsabilitate

Sistem informatic. OnlineMARK declină orice răspundere pentru daunele aduse oricărui sistem informatic care rezultă din participarea sau accesarea sau descărcarea informațiilor în legătură cu Programul și își rezervă dreptul, la libera discreție a OnlineMARK, de a anula, modifica sau suspenda Programul în cazul în care un virus, o eroare, o problemă de computer, intervenție neautorizată sau alte cauze dincolo de controlul OnlineMARK, corupe administrarea, securitatea sau redarea corespunzătoare a Programului.

Drept rezervat. OnlineMARK își rezervă dreptul de a anula sau suspenda Programul, dacă decide, la discreția sa, că administrarea, securitatea sau corectitudinea Programului au fost compromise în vreun fel. Declaratia de garanții: Participanți și aplicanții la participare înțeleg în mod expres și sunt de acord cu:

(a) utilizarea programului se realizează pe riscul dvs., programul este prevăzut pe o bază de „cum este” și „după disponibilitate” iar compania declină toate garanțiile, condiții și termeni (colectiv, „promisiuni”) de orice fel, în mod express sau implicite de statut, legea comună sau dedicate, inclusiv, dar fără a se limita, la promisiuni că produsele sau serviciile oferite prin utilizarea programului, implică promisiuni de comerciabilitate, calitate satisfactorie, conformitate pentru un scop particular și neîncălcare a prevederilor;

(b) onlinemark nu face și nu oferă nici o promisiune că

(i) programul întrunește cerințele dvs. particulare,

(ii) programul va fi neîntrerupt, fără expirare, securizat, sau fără erori,

(iii) rezultatele obținute de la utilizarea programului vor fi exacte sau satisfăcătoare,

(iv) calitatea oricăror produse, servicii, informații sau alte materiale obținute de dumneavoastră prin program vor împlini așteptările dvs., și

(v) orice erori în serviciu vor fi corectate; și

(c) orice material descărcat sau altfel obținut prin utilizarea programului este accesat la discreția și riscurile proprii și veți fi singurul responsabil pentru orice daune ale sistemului dvs.. Informatic sau a dispozitivul mobil sau pierdea de date rezultate din descărcarea sau utilizarea oricărui material de acest tip.

6. Alți termeni

Termeni generali. Acești Termeni și condiții ale programului constituie întregul acord dintre participanți și OnlineMARK privind utilizarea programului de către participanți. Nerespectarea de către OnlineMARK a exercitării sau executării oricărui drept sau dispoziție a acestor Termeni și condiții ale programului nu constituie o renunțare la acest drept sau dispoziție. Termenii și condițiile aplicabile utilizării de către Participanți a serviciilor OnlineMARK pot fi găsite la https://onlinemark.ro/termeni-si-conditii/.

Durata. Termenul de valabilitate al prezentului acord va începe după acceptarea aplicației dvs. în program și se va încheia atunci când va fi reziliat de către oricare dintre părți. Fie dumneavoastră, fie noi, putem rezilia acest Acord în orice moment, cu sau fără o cauză, notificând celeilalte părți rezilierea. Notificarea prin adresa dvs. de e-mail, din înregistrările noastre, este considerată o notificare suficientă pentru încetarea prezentului acord.